ตารางเรียน สาขาการตลาด 2/2566

 

1

2

3

4

5

6

7

8

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

จันทร์

 

T.หลักเศรษฐศาสตร์ 734

 

 

 

 

 

 

อังคาร

 

L.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 311

 

 

 

T.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 742

พุธ

 

L.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 735 


 

 

 

 

พฤหัสบดี

 

T.การจัดการตลาด 731

 

 

 

T.พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล 731

 

ศุกร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               HOME