ชื่อ นางสาวปิยนุช ปิ่นทอง ชื่อเล่น มด อายุ 24 ปี
เกิดวันที่ 28 ตุลาคม 2540 ปี ฉลู ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 19 บ้านนางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 2416

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
จบ ปวส. จาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ ห้อง 6302340502 รหัสนักศึกษา 63023405039
สถานที่เคยทำงาน บริษัทโตโยต้า (ตัวถังและสี) บ้านสวน จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันทำงานที่ กรมป่าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.6 (นายาว ) สถานที่ตั้ง 374 หมู่ที่ 18 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (TOR) พนักงานธุรการ (ด้านเอกสาร)

โปรแกรมที่ใช้ทำงาน Word Powerpoint Excet
ธุรกิจครอบครัว ค้าขาย
ช่องทางการติดต่อ
To. 061-034-1160
E-Mail [email protected]