ความหมาย ย่อมาจาก world wide web อ่านว่า เวิลด์ไวด์เว็บ หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิว เตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลก ดู internet, HTML, ประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย สื่อนำเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า Web Browser โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บไซต์นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) และได้มีการพัฒนาและนำภาษาอื่นๆเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้มีความสามารถมากขึ้น เช่น PHP , SQL , Java ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคลังข้อมูลอื่นๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ” - http://www.mindphp.com + http://th.wikipedia.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย รูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานนั้นมีความต้องที่จะฝากเว็บไซต์ของตนเองไว้กับผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ (HSP: Hosting Service Provider) เพื่อให้เว็บไซต์ของตนเองนั้น ออนไลน์อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม.
โดยที่ทางผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล ฯลฯ ไว้ในเครื่องเซิฟเวอร์ หรือที่เรียกกันว่าเว็บเซิฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งเว็บเซิฟเวอร์จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้กับผู้ท่องอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เช้าชมผ่านโดเมนเนม (เช่น www.pathosting.co.th) ได้ตลอดเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย  ย่อมาจากคำว่า Uniform Resource Locator เรียกโดยย่อว่า ยูอาร์แอล
คือตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการและมีกลไกบางอย่างสำหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมา ในการใช้ในเอกสารทางเทคนิคและการอภิปราย อาจหมายถึงที่อยู่บนเว็บ หรือ ที่อยู่อินเทอร์เน็ต ก็ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย ย่อมาจาก File Transfer Protocol (โปรโตคอลการโอนย้ายไฟล์) “โปรโตคอล” คือชุดของขั้นตอนหรือกฎที่อนุญาตให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารกันได้ FTP เป็นชุดของกฎที่อุปกรณ์บนเครือข่าย TCP / IP (อินเทอร์เน็ต) ใช้เพื่อถ่ายโอนไฟล์ เมื่อใช้อินเทอร์เน็ต และกำลังใช้โปรโตคอลที่แตกต่างกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย กลุ่มคำ, วลี หรือประโยคที่มีลิงก์ (URL) แนบอยู่ในตัวอักษร วลีหรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ปลายทาง โดยส่วนมากการทำ SEO จะต้องมีการใส่ Anchor Text เอาไว้ เพื่อให้มีโอกาสในการให้คนได้คลิกเข้าไปเพื่อศึกษาหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำลังอ่านอยู่ หรือถ้าบทความในเว็บไซต์อื่นๆ มี Anchor Text ที่ใส่ลิงก์เว็บไซต์เอาไว้ เมื่อมีคนคลิกคุณก็จะได้ Backlink กลับมาด้วย ดังนั้นโดยปกติแล้วหากมีการทำ Outreach (ส่งคอนเทนต์บทความเพื่อไปโพสต์ลงหน้าเว็บอื่นๆ) ก็มักจะมีการใส่ Anchor Text เอาไว้ในคำคีย์เวิร์ดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้ามายังหน้าเว็บฯ ของเราได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย ย่อมาจาก (Domain Name System หรือ Domain Name Server) คือระบบการจัดการชื่อเว็ปไซต์ (เช่น www.ชื่อเว็ปไซต์.com) โดย DNS จะทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนไปเป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่า IP Adress…  ระบบบริหารจัดการชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมน (ตัวอย่าง www.ชื่อเว็บไซต์.com) โดย DNS จะทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนไปเป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่า IP Address ซึ่งหมายเลขนี้จะใช้สำหรับการติดต่อไปยัง Server อื่นๆ ที่ต้องการเชื่อมโยงเช่น Web Hosting เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน เวิลด์ ไวด์ เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ทำเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์สำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย นิยมเรียกโดยย่อว่า ลิงก์ (link) คือคำหรือวลีต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารข้อความ ใช้สำหรับเปิดเอกสารอื่นที่เชื่อมโยงด้วยวิธีการคลิกลงบนคำหรือวลีนั้น โดยเฉพาะกับเว็บเพจซึ่งจะทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ ข้อความที่เป็นลิงก์มักจะปรากฏเป็นสีหรือรูปแบบที่โดดเด่นกว่าข้อความรอบข้าง ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกบนลิงก์เพื่อเปลี่ยนหน้าไปยังเว็บเพจที่กำหนดไว้ แทนที่จะพิมพ์ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง ไฮเปอร์ลิงก์สามารถใช้เป็นการอ้างอิงภายในเอกสารข้อความหลายมิติ นอกจากนี้การคลิกบนลิงก์อาจเป็นการเรียกใช้งานสคริปต์ที่เขียนไว้โดยผู้พัฒนาเว็บก็ได้