ข้อมูลส่วนตัว

นาย ภานุ จิตรานนท์ ชื่อเล่น เอ็ม อายุ 20 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

มัธยมจบจากโรงเรียนวังดาลวิทยาคม

ปัจจุบันเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี

คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานอดิเรก เล่นเกม ฟังเพลง ดูหนัง