ชื่อ: นายเมธี เปรมอนันต์ ชื่อเล่น: ปีเตอร์

รหัสนักศึกษา:63003498004

อายุ: 20ปี วัน/เดือน/ปีเกิด: 25 กันยายน 2544

น้ำหนัก: 55 ส่วนสูง:177

สิ่งที่ชอบรับประทาน: ข้าวมันไก่พิเศษไม่หนัง

สัตว์ที่ชอบ: แมว

สถานะ: มีแฟนแล้ว

กรุ๊ปเลือด: B สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย

จบจาก: โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

คณะการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่อยู่: 33/61 หมู่ที่3 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ 24000