ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:นางสาวดวงกมล อุ่นแก้ว ชื่อเล่น: บีม

รหัสนักศึกษา: 63003498003

อายุ:19ปี วัน/เดือน/ปีเกิด: 04/กุมภาพันธ์/2545

น้ำหนัก:40 ส่วนสูง: 162

กรุ๊ปเลือด: B สัญชาติ:ไทย เชื้อชาติ:ไทย

สถานะ: มีแฟนแล้ว

จบจาก:โรงเรียนพนมสารคาม''พนมอดุลวิทยา''

กำลังศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมหิวเตอร์ธุรกิจ

ช่องทางติดต่อ

เบอร์09923477247

facebook: Duangkamon Unkaew

Link: 0992377247

IG: duangkamon_beam

กลับหน้าหลัก ----------> Home Page <---------- กลับหน้าหลัก