ชื่อ-นามสกุล

นางสาวน้ำผึ้ง วรรณพิรุณ

 
ชื่อเล่น 

น้ำผึ้ง

 
วัน/เดือน/ปี เกิด

21 ตุลาคม 2534

 
สัญชาติ
ไทย
 
เชื้อชาติ
ไทย
 
ศาสนา

พุทธ

 

สถานะ

โสด

 
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา

32/15 หมู่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

 
บิดา

นายก้อน ดารา

 
มารดา

นางสมหมาย นพประเสริฐ

 
มีพี่น้องร่วมกัน

1 คน

 
การศึกษา

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

 
สถานที่ชอบ

ภูเขา

 
สีที่ชอบ
ชมพู
 
ส่วนสูง
146
 
น้ำหนัก
55
 
อาหารที่ชอบ
ส้มตำ, น้ำพริกผัก
 

ที่อยู่ปัจจุบัน

32/15 หมู่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

 

สถานที่ทำงาน

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

 

คติประจำใจ

เราผ่านสิ่งหนึ่ง เพื่อไปเจอ อีกสิ่งหนึ่งเสมอ